Publisher Rates
Quốc gia Thu nhập trên 1000 lượt xem
Máy tính để bàn Điện thoại di động / Máy tính bảng
United Kingdom $4,1000
88.150đ
$4,1000
88.150đ
Australia $3,6000
77.400đ
$3,6000
77.400đ
United States $3,6000
77.400đ
$3,6000
77.400đ
Canada $3,1000
66.650đ
$3,1000
66.650đ
Vietnam $2,0000
43.000đ
$2,0000
43.000đ
Singapore $1,8000
38.700đ
$1,8000
38.700đ
Các quốc gia còn lại (Mọi quốc gia) $1,2000
25.800đ
$1,2000
25.800đ